180 jaar geleden werd een kind gedood in Berlijn nl

Door YellowOnline op zaterdag 14 mei 2016 13:42 - Reacties (16)
Categorie: Other, Views: 4.388

Terwijl ik voor een genealogisch onderzoek wat oude kranten doorbladerde uit mijn geboortestreek kwam ik een artikel tegen over een misdaad in Berlijn (waar ik nu woon). Het is het soort artikel waar een schrijver van griezelverhalen zijn mosterd haalt.
Men schryft uyt Berlyn, 10 deézer : Voórleéden
zondag, omtrent zes ueren des avonds, kwam eenen
kleynen jongen uyt een huys der Willemstraet geloopen,
geduerig om hulp roepende zeggende, dat men de kleyne
Louise opgehangen had !
Verscheyde persoonen die zich in de straet bevonden
traden met eenige gebueren binnen. Den kleynen jongen
geleydde hun naer eene venster aen welke zy inderdaed
een dochterken van 6 a 7 jaeren opgehangen vonden ;
het kind had de handjes op de borst gebonden, het hoofd
achter over hangende, en uyt den mond liep een bloedig
schuym. In eene andere kamer, vonden zy nog dry an-
dere kinderen in eenen droevigen toestand : een doch-
terken van vyf jaeren lag op den grond met het hoofd
byna tegen de voeten gebonden, een jongsken van dry a
vier jaeren lag met de handen op den rug vastgemaekt,
en een kleyn schepseltje van ongeveęr twee jaeren, lag
tusschen twee matrassen bynae versmagt.
In de kamer waerin dit tooneel te zien was, zat eenen
man van omtrent de veertig jaeren op zyn gemak bezig
met eene pyp te rooken. De toegesnelde persoonen ver-
haestten zich die ongelukkige kinderen te verlossen, en
vraegden toen aen den rooker, doór wie en waerom
deéze kinderen aldus mishandeld waren. Deézen ant-
woórdde met de grootste koelbloedigheyd dat de ouders
waren uytgegaen en hem de kinderen hadden toever-
trouwd met toelaeting van ze te straffen, indien zy niet braef
waren; dat de kinderen lawyt gemaekt hadden en dat hy
hun by gevolg deéze kastyding had toegediend!
Dien kerel wierd aangehouden en naer het gevang ge-
leyd. Onder weg hadden de soldaeten groote moeyte om
den moordenaar tegen de aanvallen des volks, hetwelk
hem wilde doodslaen, te beveyligen.
Uit De Denderbode van 20 september 1846

Overigens is de linguďst in mij nieuwsgierig hoe leesbaar deze Vlaamse flard tekst is voor moderne Nederlanders. 't Zal wel leesbaar zijn, maar woorden zoals 'lawijt' en 'versmachten' zijn nog courant in Vlaamse dialecten.

Brussels, 22 March 2016

By YellowOnline on Tuesday 22 March 2016 16:06 - Comments are disabled
Category: Other, Views: 2.823

https://pbs.twimg.com/media/CeJE6rkW4AAEDeT.jpg
(13 november... 22 maart...)

https://pbs.twimg.com/media/CeI7sIpW8AAGRwG.jpg

https://pbs.twimg.com/media/CeJFkNQWEAAj3m0.jpg
("Ah, de bandieten! ... Ah! De piraten! ... Ah ! Als ik ze vast zou hebben, die gemenerds, duizend bommen! Ik zou ze breken als...als...als...")

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/files/2016/03/150212_10154152190102590_452652831815084914_n.jpg
(22 maart 2016: Werelddag zonder Belgenmop)

Funniest joke in the world

By YellowOnline on Sunday 20 March 2016 21:28 - Comments (6)
Category: Other, Views: 4.638

Do you know Monty Python's sketch about the funniest joke in the world? It's from Flying Circus' very first episode:I had to think of this when last week, I burst out laughing from a post on 9gag. Half an hour ago, I looked it up for my wive, showed it to her, and we laughed like we hadn't laughed for years. For something that isn't even meant funny!

This made me really curious to see how other people react to it (it didn't get many upvotes on 9gag, but that can be because of bad timing).

http://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aNnV716_700b.jpg

It's at least 3 years old by the way.

Found it funny or not? Just drop a quick note.

Microsoft Word loves HTML

By YellowOnline on Tuesday 4 August 2015 20:47 - Comments (10)
Category: Other, Views: 4.864

Word is a great text editor, whatever die-hard fans of the late WordPerfect may say. I will, however, admit that WP had a few advantages when it comes to transparency of the underlying code. After more than 20 years, Word can still annoy me because WYSIWYG does not live up to its name. No better illustration than HTML, because there we do see the underlying code.

Read more »

Solidarité Charlie Hebdo (1) nl

Door YellowOnline op woensdag 7 januari 2015 13:22 - Reacties (23)
Categorieën: Comics, Other, Views: 4.670

http://tweakers.net/ext/f/Q1egvkYYMKw8rOQtRiBk75e9/full.jpg

(100 zweepslagen indien u niet sterft van het lachen)