Replacing the screen on a Microsoft Lumia 640 and similar

By YellowOnline on Friday 20 May 2016 23:32 - Comments (1)
Category: Hardware, Views: 4.121

The glass from the Lumias is pretty good. Mine is barely scratched (in the non-Black Knight meaning) after throwing a bit of a tantrum. Well, actually, after kicking it quite spectacularly 10 meters in the air and it rubbing the asphalt of the Kladow beach side glass-down for a dozen of meters, in one of my totally out of proportion bouts of anger. My taxi was canceled.

But enough about my personality issues: the glass survived wonderfully, but it did have one single scratch running from the left to the right of the screen. I'm not a hipster teenager who likes perforated jeans or shattered-screen iPhones, so I ordered a new screen from Hong Kong for about €25 and replaced my screen. A short manual for the Tweaker. I had a glance at this YouTube video before I ordered, so props to Smart Easy Repair and check it out if you prefer a video version.

Read more »

11 films die je niet op Netflix vindt nl

Door YellowOnline op maandag 16 mei 2016 18:00 - Reacties (26)
Categorie: Film, Views: 13.377

Mijn wederhelft heeft een Netflix abonnement in de eerste plaats om series te bekijken. Zelf ben ik geen televisiekijker behalve de occasionele voetbalwedstrijd. TV-series zijn niet aan mij besteed tenzij het richting (absurde) sketches gaat. Wat name-dropping: Monty Python's Flying Circus (1969), Buiten De Zone (1994), Smack The Pony (1999), Black Books (2000), Green Wing (2004), Loslopend Wild (2012). Als iemand ooit VHS opnames van Oei! (1989) vindt, een obscure reeks sketches van wisselende kwaliteit op de toenmalige BRT, ben ik zeer geïnteresseerd.

Mijn klacht van de dag gaat over film: op Netflix zijn bijna alleen maar dwaze Hollywoodfilmen te vinden. Ziehier 11 van mijn favoriete films die je niet op Netflix vindt.


Lees verder »

180 jaar geleden werd een kind gedood in Berlijn nl

Door YellowOnline op zaterdag 14 mei 2016 13:42 - Reacties (16)
Categorie: Other, Views: 5.317

Terwijl ik voor een genealogisch onderzoek wat oude kranten doorbladerde uit mijn geboortestreek kwam ik een artikel tegen over een misdaad in Berlijn (waar ik nu woon). Het is het soort artikel waar een schrijver van griezelverhalen zijn mosterd haalt.
Men schryft uyt Berlyn, 10 deézer : Voórleéden
zondag, omtrent zes ueren des avonds, kwam eenen
kleynen jongen uyt een huys der Willemstraet geloopen,
geduerig om hulp roepende zeggende, dat men de kleyne
Louise opgehangen had !
Verscheyde persoonen die zich in de straet bevonden
traden met eenige gebueren binnen. Den kleynen jongen
geleydde hun naer eene venster aen welke zy inderdaed
een dochterken van 6 a 7 jaeren opgehangen vonden ;
het kind had de handjes op de borst gebonden, het hoofd
achter over hangende, en uyt den mond liep een bloedig
schuym. In eene andere kamer, vonden zy nog dry an-
dere kinderen in eenen droevigen toestand : een doch-
terken van vyf jaeren lag op den grond met het hoofd
byna tegen de voeten gebonden, een jongsken van dry a
vier jaeren lag met de handen op den rug vastgemaekt,
en een kleyn schepseltje van ongeveêr twee jaeren, lag
tusschen twee matrassen bynae versmagt.
In de kamer waerin dit tooneel te zien was, zat eenen
man van omtrent de veertig jaeren op zyn gemak bezig
met eene pyp te rooken. De toegesnelde persoonen ver-
haestten zich die ongelukkige kinderen te verlossen, en
vraegden toen aen den rooker, doór wie en waerom
deéze kinderen aldus mishandeld waren. Deézen ant-
woórdde met de grootste koelbloedigheyd dat de ouders
waren uytgegaen en hem de kinderen hadden toever-
trouwd met toelaeting van ze te straffen, indien zy niet braef
waren; dat de kinderen lawyt gemaekt hadden en dat hy
hun by gevolg deéze kastyding had toegediend!
Dien kerel wierd aangehouden en naer het gevang ge-
leyd. Onder weg hadden de soldaeten groote moeyte om
den moordenaar tegen de aanvallen des volks, hetwelk
hem wilde doodslaen, te beveyligen.
Uit De Denderbode van 20 september 1846

Overigens is de linguïst in mij nieuwsgierig hoe leesbaar deze Vlaamse flard tekst is voor moderne Nederlanders. 't Zal wel leesbaar zijn, maar woorden zoals 'lawijt' en 'versmachten' zijn nog courant in Vlaamse dialecten.