De Belgische staatsstructuur voor beginners nl

Door YellowOnline op donderdag 3 februari 2011 16:50 - Reacties (29)
Categorie: Politics, Views: 15.522

Naar aanleiding van de post "Belgische minister van Media bestaat niet" is het misschien geen slecht idee eens het Belgische politieke landschap uit te leggen aan Nederlanders. Omdat ik dit bij het reizen al ontzettend veel uitgelegd heb aan andere reizigers kan ik hetzelfde verhaal meteen eens in een blogpost samenvatten. Voor de duidelijkheid: ik ga het enkel over de staatsstructuur hebben, niet over de politiek daaromtrent.


------------------------------

http://www.maartenbrutyn.net/img/belgische_vlag.gif
De Belgische staatsstructuur voor beginners
Artikel 1 van de Belgische grondwet luidt: België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten. Het klinkt eenvoudiger dan het is, maar het is ook niet zo ontzettend ingewikkeld als men wel eens beweert. De beste benadering is van onder naar boven.

DISTRICTEN
Helemaal onderaan de hiërarchie vinden we districten - dit is de kleinste politieke eenheid in België en heeft alle bevoegdheden voor het stadsdeel waarvoor zij verantwoordelijk is. Uit een districtsraad wordt een districtscollege gekozen, voorgezeten door de districtsvoorzitter. Deze raden zijn een recentie creatie in een poging het bestuur dichter bij het volk te brengen. Enkel Antwerpen heeft districten. Bevoegdheidsvoorbeelden: groen, huisvuil, ...

http://www.vakantiewegwijzer.com/antwerpen/districten-antwerpen.gif

STEDEN EN GEMEENTEN
Het volgende niveau zijn de steden en gemeenten. Het voornaamste verschil tussen de twee is historisch (het al dan niet verworven hebben van stadsrechten tijdens de Middeleeuwen), administratief maakt het niet uit. Voor steden en gemeenten geldt hetzelfde als voor de districten: zij hebben alle bestuurlijke bevoegdheden die van 'gemeentelijk belang' zijn. Uit een gemeenteraad wordt een schepencollege verkozen, voorgezeten door een burgemeester. België telt 133 steden en 589 gemeenten. Sinds de fusies van eind jaren '70 bestaan deze op hun beurt uit deelgemeenten, maar deze hebben geen administratieve verantwoordelijkheden (dat was tenslotte net het punt van de fusies). Bevoegdheidsvoorbeelden: politie, brandweer, ...

http://www.politics.be/img/theme/000000_655.jpg

PROVINCIES
Vervolgens is er de provincie. Een provincie is ingedeeld in bestuurlijke arrondissementen, maar dit soort arrondissementen (er zijn ook nog kies- en gerechtelijke arrondissementen) heeft geen eigen regering. De provincie regelt naar analogie met de steden en gemeenten alles dat verondersteld van provinciaal belang te zijn. Uit de provincieraad wordt een bestendige deputatie gekozen met aan het hoofd een provinciegouverneur. Er bestaan 10 provincies in België. Brussel is als enige stad geen deel van een provincie. Bevoegdheidsvoorbeelden: rampenplan, bouwvergunningen, ...

http://www.dautzenberg.be/images/BelgieProvincies.gif

GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN
Vanaf hier gaat het meestal fout bij niet-Belgen, maar helaas ook bij sommige Belgen zelf. De gemeenschappen en de gewesten bestaan hiërarchisch naast elkaar - zij hebben dan ook geen overlappende bevoegdheden.

1. Gemeenschappen
De gemeenschappenDe gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor de 'persoonsgebonden materies'. Een minder volledige maar voor de meeste mensen verstaanbaardere definitie is dat de gemeenschappen zich vooral met zaken bezig houdt die taalafhankelijk zijn.

Er zijn drie gemeenschappen in België:
 • De Nederlandstalige Gemeenschap die bestaat uit de vijf Nederlandstalige provincies plus Brussel
 • De Franstalige Gemeenschap die bestaat uit de vijf Franstalige provincies plus Brussel
 • De Duitstalige Gemeenschap die het Duitstalige gedeelte van de provincie Luik omhelst.
Inderdaad: Brussel maakt deel uit van zowel de Nederlandstalige als de Franstalige Gemeenschap. Dat maakt Brussel dan ook een officieel tweetalige stad. Elke gemeenschap heeft haar gemeenschapsparlement met als uitvoerend orgaan de gemeenschapsregering, voorgezeten door de minister-president.

Voorbeelden van bevoegdheden zijn: cultuur, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek...

2. Gewesten
De gewesten zijn verantwoordelijk voor de 'plaatsgebonden materies'. Opnieuw, in eenvoudigere taal: economische materies met betrekking tot enkel hun gebied.

Er zijn drie gewesten in België:
 • Het Vlaams Gewest dat bestaat uit de vijf Nederlandstalige provincies (dus niet Brussel)
 • Het Waalse Gewest dat bestaat uit de vijf Franstalige provincies (dus niet Brussel)
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel maakt duidelijk geen deel uit van een der beiden gewesten maar is een oip zichzelf staand gewest. Elk gewest heeft een gewestelijk parlement met als uitvoerend orgaan de gewestelijke regering, voorgezeten door - alweer - een minister-president.

Voorbeelden van bevoegdheden zijn: natuurbehoud, openbaar vervoer, werkgelegenheid, ...

http://users.skynet.be/jeanpierre.schreurs/aardrijkskunde/af21.gif

3. Kleine complicaties
Omdat de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest nagenoeg samenvallen (met Brussel als uitzondering) heeft men er voor gekozen deze regeringen samen te smelten tot één regering voor de bevoegdheden van beiden. Hierdoor heeft België, hoe gek het ook klinkt, een regering minder dan je zou verwachten.

Brussel is dus lid van zowel de Franstalige Gemeenschap als de Nederlandstalige gemeenschap, maar een Gewest op zichzelf en geen deel van een provincie. Brussel is, in veel opzichten, het ingewikkelste stukje België. Ik woon hier graag :)

De Duitstalige Gemeenschap is dus overigens integraal een deel van het Waalse gewest.

Door het al dan niet samenvoegen van parlementen regeringen is het taalkundig ook niet steeds even eenvoudig. De officiële benamingen zijn als volgt:
 • Vlaams Parlement / Vlaamse Regering
 • Parlement van de Franstalige Gemeenschap / Franse Gemeenschapsregering (merk op dat het hier voor een keer niet Franstalig maar Frans zegt)
 • Parlement van de Duitstalige Gemeenschap / Duitstalige Gemeenschapsregering
 • Waals Parlement / Waalse regering (voor het gewest)
 • Brussels Hoofdstedelijk Parlement / Brussels Hoofdstedelijke regering
FEDERALE STAAT
De federale staat, tenslotte, omvat het hele Belgische grondgebied. De bevoegdheden van de federale staat zijn alles dat niet expliciet aan de gemeenschappen en gewesten toegewezen is (het zogeheten subsidiariteitsprincipe) . Het federale parlement bestaat uit twee delen: de Kamer en de Senaat. De regering heeft aan het hoofd een eerste-minister, vaak aangeduid met het Franse woor premier. Het werkelijke staatshoofd, doch voornamelijk protocollair is de Koning. Er is vanzelfsprekend maar één federale staat. Bevoegdheidsvoorbeelden: het gerechtelijke apparaat, het leger, de sociale zekerheid, ... .

------------------------------

TENSLOTTE
Zelfs met voorgaande in het achterhoofd is het niet altijd duidelijk wie welke bevoegdheden heeft. Een materie als de waterwegen is gewestelijk, hoewel waterwegen natuurlijk niet stoppen aan de taalgrens. Bovendien is er, zoals in elke federale staat, een constant gevecht tussen de verschillende niveau's wie verantwoordelik is voor wat. Het eerdervermelde subsidiariteitsprincipe (3x woordwaarde = win scrabble) is momenteel in handen van de federale overheid, maar in de toekomst verhuist dit misschien naar de gemeenschappen/gewesten.

Voorvermelde bevoegdheidsregels zijn niet absoluut, kortom, maar niettemin een zeer goede leidraad om te weten wie wat doet binnen het belgische staatsbestel. Hopelijk heeft deze korte inleiding een en ander duidelijk gemaakt. Voor de echte liefhebbers is er Het Belgisch Labyrint van Geert van Istendael dat intussen terecht al aan zijn 16e druk zit. Een beter boek over België, dat alles ook vanuit een geschiedkundige achtergrond benaderd, kan je niet hebben.

Kritiek en vragen zijn zeer welgekomen, maar duidelijk militante reacties worden liefdevol getrasht. :)

Volgende: Taboes in bed deel I: Praten over seks 02-'11 Taboes in bed deel I: Praten over seks
Volgende: Taboes in bed deel 0: Het vrouwelijke orgasme / The Female Orgasm 01-'11 Taboes in bed deel 0: Het vrouwelijke orgasme / The Female Orgasm

Reacties


Door Tweakers user Spetsnaz, donderdag 3 februari 2011 17:15

Heeft België al een regering?


Door Tweakers user bredend, donderdag 3 februari 2011 17:17

Interessant :) Doe je volgende keer een blog over de geschiedenis van België?

Door Tweakers user Dooievriend, donderdag 3 februari 2011 17:18

De bevoegdheden van de federale staat zijn alles dat niet expliciet aan de gemeenschappen en gewesten toegewezen is (het zogeheten subsidiariteitsprincipe) .
Dit is fout. Het subsidiariteitsprincipe stelt dat een hogere overheid niet moet doen wat door een lagere overheid kan worden afgehandeld. De restbevoegdheden zouden dus naar de deelentiteiten moeten (het fameuze Artikel 35 uit onze grondwet). In België is dit principe tot op heden niet gehuldigd, en dit uitvoeren is meteen ook één van de speerpunten van de N-VA.
Nope, we gaan voor het wereldrecord :p Althans, we hebben momenteel 4 werkende regeringen, maar de federale regering raakt niet gevormd...

[Reactie gewijzigd op donderdag 3 februari 2011 17:20]


Door Tweakers user Salandur, donderdag 3 februari 2011 17:19

verhelderd stuk. ga je in je volgende blog verhalen over de reden dat jullie nog steeds geen nieuwe regering hebben? als nederlander vind ik dat wel boeiend om eens van een belg te horen.

Door Tweakers user Blokker_1999, donderdag 3 februari 2011 17:26

Salandur schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 17:19:
verhelderd stuk. ga je in je volgende blog verhalen over de reden dat jullie nog steeds geen nieuwe regering hebben? als nederlander vind ik dat wel boeiend om eens van een belg te horen.
Eigenlijk zeer eenvoudig. Je hebt een minderheid van de bevolking die alles wat de meerderheid beslist gewoon kan blokkeren. En als de vragen van de meerderheid tegen de wensen van die minderheid ingaan kom je dus in een probleemsituatie terecht. Om de goede vrede te bewaren heeft de meerderheid dan altijd maar ingestemt met de wil van de minderheid maar nu er een politieke ruk naar rechts is in vlaanderen kan dat niet meer. Wallonië gaat voor het status-quo en Vlaanderen voor de verandering. En dat moet je op 1 lijn zien te krijgen.

Door Tweakers user Spetsnaz, donderdag 3 februari 2011 17:33

Waren ze daarom niet van plan om België op te heffen en te verdelen over Nederland, Duitsland, Frankrijk en van Brussel neutraal gebied te maken?

Door Tweakers user Dooievriend, donderdag 3 februari 2011 17:39

Spetsnaz schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 17:33:
Waren ze daarom niet van plan om België op te heffen en te verdelen over Nederland, Duitsland, Frankrijk en van Brussel neutraal gebied te maken?
Echt: 8)7

Als het zo simpel was, en als er een "ze" was die dit plan ook zou kunnen uitvoeren, dan was het al lang geregeld. Het is een denkpiste, waarvan de kans dat ze uitkomt nog kleiner is dan de kans dat we morgenochtend om 8u een volwaardige regering hebben.

[Reactie gewijzigd op donderdag 3 februari 2011 17:41]


Door Tweakers user YellowOnline, donderdag 3 februari 2011 17:45

bredend schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 17:17:
Interessant :) Doe je volgende keer een blog over de geschiedenis van België?
Dat zou wel een fameus lange post worden. Een lange post is geen bezwaar, maar het boeiend houden is minder gemakkelijk - tenzij ik een heel summiere geschiedenis geef. Lees vooral het boek vermeld onderaarn mijn post als het je echt interesseert: het is zowel inhoudelijk als stylistisch goed.
Dooievriend schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 17:18:
[...]

Dit is fout. Het subsidiariteitsprincipe stelt dat een hogere overheid niet moet doen wat door een lagere overheid kan worden afgehandeld. De restbevoegdheden zouden dus naar de deelentiteiten moeten (het fameuze Artikel 35 uit onze grondwet). In België is dit principe tot op heden niet gehuldigd, en dit uitvoeren is meteen ook één van de speerpunten van de N-VA.


[...]
Klopt in principe, maar zoals je zelf stelt is dit voorlopig niet het geval gezien de overgangsregeling die nog steeds van kracht is. Ik zou daarover kunnen uitweiden, maar dan maak ik het nodeloos ingewikkeld voor de niet-Belg (en bij uitbreiding voor landgenoten) en begeef ik me op het politieke pad dat ik absoluut vermijden wou.

Edit: Getrashte reacties: 1

[Reactie gewijzigd op donderdag 3 februari 2011 17:50]


Door Tweakers user Gunirus, donderdag 3 februari 2011 18:13

Een van de andere ergenissen is voor mij het feit dat OV gedeeltelijk gesplitst is. Stel, je woont in Brussel. Om als student vrij op alle bussen te kunnen stappen moet je een abo hebben voor zowel de MIVB/STIB, de lijn en de TEC. Lekker goedkoop allemaal. Daarentegen kan je met 1 trein-netkaart wel over het hele land reizen.

Door Tweakers user YellowOnline, donderdag 3 februari 2011 18:16

Spetsnaz schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 17:33:
Waren ze daarom niet van plan om België op te heffen en te verdelen over Nederland, Duitsland, Frankrijk en van Brussel neutraal gebied te maken?
Dat is nog nooit een ernstig overwogen optie geweest: het rattachisme (dwz. Walen die bij Frankrijk willen) is zeer beperkt, en het aantal orangisten (dwz. Vlamingen die bij Nederland willen) is zowaar nog kleiner. Bij de Duitstaligen is er al evenmin animo om bij het grote Duitsland aan te sluiten. Het Brussel-scenario is ontzettend ingewikkeld en verdient nagenoeg een eigen post.
Gunirus schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 18:13:
Een van de andere ergenissen is voor mij het feit dat OV gedeeltelijk gesplitst is. Stel, je woont in Brussel. Om als student vrij op alle bussen te kunnen stappen moet je een abo hebben voor zowel de MIVB/STIB, de lijn en de TEC. Lekker goedkoop allemaal. Daarentegen kan je met 1 trein-netkaart wel over het hele land reizen.
Behalve de treinen is het dan ook een gewestelijke materie :) Ik droom al lang van één abonnement waarmee je van zowel NMBS, De Lijn, TEC als MIVB kan gebruik maken. Ik heb zo'n abonnement, maar enkel binnen de grenzen van Brussel.

[Reactie gewijzigd op donderdag 3 februari 2011 18:23]


Door Tweakers user Eärendil, donderdag 3 februari 2011 18:20

Een paar vragen:
 • Moeten Brusselaars kiezen voor een van de twee gemeenschappen of kunnen ze bij beide gemeenschappen horen?
 • Er is één regering en parlement is voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, maar hoe zit het dan met de verhoudingen in het parlement over gewestelijke zaken? Mogen de Vlaamse Brusselaars daar niet over mee stemmen?

Door Tweakers user YellowOnline, donderdag 3 februari 2011 18:26

Eärendil schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 18:20:
Een paar vragen:
 • Moeten Brusselaars kiezen voor een van de twee gemeenschappen of kunnen ze bij beide gemeenschappen horen?
 • Er is één regering en parlement is voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, maar hoe zit het dan met de verhoudingen in het parlement over gewestelijke zaken? Mogen de Vlaamse Brusselaars daar niet over mee stemmen?
Interessante vragen.

1) Op de kieslijsten moet je kiezen tussen de Nederlandstalige of de Franstalige taalrol. Dit gebeurt op moment van de stemming, is anoniem (taalregistratie is verboden in België!) en kan dus elke verkiezing wisselen.

2) Bij mijn weten wél, maar ik begeef me op glad ijs moet ik bekennen. Ik heb me die vraag nog niet gesteld en hoewel ik dat vast ooit op de universiteit in Burgerlijk Recht (prof. Johan Vande Lanotte, bah) heb moeten leren kan ik het me niet herinneren.

2) (Na raadpleging) De 6 vertegenwoordigers van Brussel in het Vlaams parlement mogen niet meestemmen bij de gewestelijke materies.

[Reactie gewijzigd op donderdag 3 februari 2011 20:41]


Door Tweakers user julian19haas, donderdag 3 februari 2011 18:56

bredend schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 17:17:
Interessant :) Doe je volgende keer een blog over de geschiedenis van België?
leuk idee! en misschien kan iemand voor de belgen hier weet niet of het er veel zijn de nederlandse geschiedenis vertellen?

Door Tweakers user Punkie, donderdag 3 februari 2011 20:16

Blokker_1999 schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 17:26:
[...]
Eigenlijk zeer eenvoudig. Je hebt een minderheid van de bevolking die alles wat de meerderheid beslist gewoon kan blokkeren. En als de vragen van de meerderheid tegen de wensen van die minderheid ingaan kom je dus in een probleemsituatie terecht. Om de goede vrede te bewaren heeft de meerderheid dan altijd maar ingestemt met de wil van de minderheid maar nu er een politieke ruk naar rechts is in vlaanderen kan dat niet meer. Wallonië gaat voor het status-quo en Vlaanderen voor de verandering. En dat moet je op 1 lijn zien te krijgen.
Je doet je naam weer eer aan. Desinformatie en ongeldige redeneringen. Dat zijn instrumenten voor niet democratische demagogen.
De minderhedenbescherming staat voor het beschermen tegen minderheden viserende voorstellen. Het is zeer beperkt en word zelden gebruikt. Het kan GEEN macht ontkrachten of geven.

Door Tweakers user Blokker_1999, donderdag 3 februari 2011 20:18

2) Bij mijn weten wél, maar ik begeef me op glad ijs moet ik bekennen. Ik heb me die vraag nog niet gesteld en hoewel ik dat vast ooit op de universiteit in Burgerlijk Recht (prof. Johan Vande Lanotte, bah) heb moeten leren kan ik het me niet herinneren.
Vlaamse Brusselaars kunnen bij mijn weten enkel en alleen kiezen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel maakt geen deel uit van de vlaamse gemeenschap. Hoewel de term niet correct is is het een soort staat in staat zoals bijv. het vaticaan.

Door Tweakers user YellowOnline, donderdag 3 februari 2011 20:40

Blokker_1999 schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 20:18:
[...]
Vlaamse Brusselaars kunnen bij mijn weten enkel en alleen kiezen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel maakt geen deel uit van de vlaamse gemeenschap. Hoewel de term niet correct is is het een soort staat in staat zoals bijv. het vaticaan.
Brussel maakt absoluut deel uit van de Vlaamse Gemeenschap zoals ik in mijn blogpost duidelijk trachtte te maken; en Brusselaars kunnen afhankelijk van hun taalrol kiezen voor mensen van de lijst voor de Vlaamse Gemeenschap of voor de Franstalige Gemeenschap - niet voor de Gewesten uiteraard.

Ik heb meteen opgezocht wat Eärendil vroeg ook: van de 124 zitjes in het Vlaams Parlement zijn er 6 voorbehouden voor Brussel. Die zes mogen enkel stemmen over de gemeenschapsmateries.

Door Tweakers user IStealYourGun, donderdag 3 februari 2011 23:28

Mooie uitleg en heel neutraal. Me like.

Door Tweakers user itsalwaysme, vrijdag 4 februari 2011 08:51

Spetsnaz schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 17:33:
Waren ze daarom niet van plan om België op te heffen en te verdelen over Nederland, Duitsland, Frankrijk en van Brussel neutraal gebied te maken?
De vraag is meer: zouden de landen er omheen dat wel willen. Neem van mij aan, Nederland moet niet willen dat ze Vlaanderen erbij krijgen/kopen/... De cultuurverschillen zijn veel te groot. Er is alleen een economisch voordeel voor Nederland, voor de rest alleen veel problemen.

En de Nederlanders die de belasting (proberen te ) ontduiken moeten dan weer verhuizen :P
Willen we hun ook niet aan doen he :P

Door Tweakers user MtC, vrijdag 4 februari 2011 09:23

Wat bevoegdheden betreft is het soms zelfs voor politieke beesten zoals ikzelf nog moeilijk. Een paar voorbeeldjes::

1. Bouwvergunningen. Een aantal steden/gemeenten mogen onder bepaalde voorwaarden zelf een bouwvergunning afgeven. Wordt niet aan die voorwaarden voldaan, dan moet het naar de provincie. Andere steden en gemeenten mogen überhaupt niet zelf een vergunning afleveren.

2. Ruimtelijke ordening is een bevoegdheid van het Vlaamse gewest, dat dan ook de spelregels bepaalt (bvb geen bouwvergunning meer nodig voor een zwembad). Steden en gemeenten kunnen echter zelf extra regels opleggen (dus wél een vergunning nodig in gemeente X, maar niet in de buurgemeente).

3. Waterlopen.
Bevaarbare waterlopen worden beheerd door de Vlaamse overheid o.a door de Administratie Waterwegen en Zeewezen van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Maar in Antwerpen bijvoorbeeld worden ook een aantal bevaarbare waterlopen beheerd door de dienst voor de Scheepvaart en de NV Zeekanaal.
Onbevaarbare waterlopen worden opgedeeld in 3 categorieën:
De eerste categorie: omvat de gedeelten van de onbevaarbare waterlopen, stroomafwaarts van het punt waar hun waterbekken ten minste 5.000 hectare bedraagt. Het onderhoud is ten laste van de Vlaamse overheid.
De tweede categorie: zijn de onbevaarbare waterlopen of gedeelten ervan die noch in de eerste, noch in de derde categorie gerangschikt zijn. De provincie is verantwoordelijk gesteld voor het onderhoud van deze categorie van waterlopen.
De derde categorie: zijn de onbevaarbare waterlopen of gedeelten ervan, stroomafwaarts van het punt waar hun waterbekken ten minste 100 hectare bedraagt (= oorsprong), zolang zij de grens niet hebben bereikt van de gemeente waar die oorsprong zich bevindt. De derde categorie wordt onderhouden door de gemeenten.

Zo kan het gebeuren dat de Zenne bijvoorbeeld achtereenvolgens beheerd wordt door de gemeente Soignies, de provincie Henegouwen, de regie der onbevaarbare waterlopen van het Waalse Gewest, de Vlaamse Milieumaatschappij, de diensten belast met de waterlopen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vervolgens nog door twee aparte diensten van de NV Waterwegen en Zeekanaal.

En zo zijn er legio voorbeelden van de rampzalige staatsstructuur in dit land.

Door Tweakers user YellowOnline, vrijdag 4 februari 2011 09:29

Zelf vind ik de waterlopen indedaad een van de beste illustraties waar het fout loopt met de bevoegdheidsverdelingen.

Door Tweakers user BeosBeing, donderdag 17 februari 2011 11:00

Spetsnaz schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 17:33:
Waren ze daarom niet van plan om België op te heffen en te verdelen over Nederland, Duitsland, Frankrijk en van Brussel neutraal gebied te maken?
Toen België zich in 1830 afscheidde van Nederland was de bedoeling van de initiatiefnemers om zich aan te sluiten bij Frankrijk.* Het waren dan ook vooral de Franstalige Elite die problemen had met het Nederlandse bestuur. Na de afscheiding werd het Frans de officiële taal voor alles, van bestuur tot rechtspraak en werden de Vlamingen gekoeieneerd tot-en-met. Tijden de eerste wereldoorlog stuurden de Franstalige officieren de Vlaamse soldaten het slagveld in met commando's in het Frans die de Vlaamse soldaten niet begrepen.

* Dit is niet doorgegaan omdat men dit in het buitenland niet wilde (o.a. Groot-Brittanië was er tegen, er zijn dan ook diverse plannen gemaakt wat te doen met het nu onafhankelijke gebied, Talleyrand had o.a. een plan om een deel (o.a. Limburg) aan Pruisen toe te kennen, een deel tot Brits protectoraat te bestempelen (ongeveer West- en Oost-Vlaanderen en stad Antwerpen) en de rest Frans te maken.

Het Duitstalige deel is er na de eerste Wereldoorlog bijgekomen als compensatie voor de aangerichte schade maar dat heeft ook veel ellende veroorzaakt. De bewoners die vanaf toen de Belgische nationaliteit hadden werden door de Nazi's als Duitsers beschouwd en berecht. Velen moesten in het leger meevechten (vooral aan het oostfront) en wie de loyaliteit aan België toonde werd als landverrader beschouwd. Na de oorlog werden deze gedwongen soldaten wederom als landverrader beschouwd door de andere Belgen.

Mischien moet Wallonië zich inderdaad maar aansluiten bij Frankrijk, maar dan uiteraard zonder de Oostkantons en zonder Brussel. Vlaanderen gaat een samenwerking aan met Nederland (verschillen zijn te groot bestuurlijk één land te worden) en Brussel wordt dan net als DC in Washington een onafhankelijk gebied.

Door Tweakers user YellowOnline, donderdag 17 februari 2011 11:24

Dit kon recht uit het propagandahandboek van de Vlaamse Beweging komen.

1) De reden voor de afscheiding was, zoals wel vaker, puur van financiële aard: door de geldtransfers van het latere België naar Nederland. Ironisch genoeg hetzelfde argument dat seperatisten aanhalen om België te splitsen. Zelf heb ik altijd al gedacht dat we op deze manier vroeg of laat gewoon terug als aparte stammen kunnen gaan leven. begrijp mij niet verkeerd: ik zie liever de omgekeerde richting, dwz. België dat opgaat in Europa.

2) Dat Nederlands als inferieure taal beschouwd werd klopt wel, maar dat verhaal van die Franstalige officieren is meer propaganda dan realiteit. Dat is een discussie die enkel nog leeft bij nationalisten omdat dit soort verhalen de basis vormt van hun hele ideologie.

3) Het blijft me verwonderen dat anno 2011 het amnestievraagstuk nog steeds leeft in jullie gelederen. De collaborateurs zijn gestraft en daarmee is het hoofdstuk gesloten. Eerherstel is daarentegen uitgesloten. Waarom je hun collaboratie tracht te legitimeren ontgaat me. Belgen zijn nooit als Duitser bekeken, behalve de Duitstalige gebieden. De Vlaamse soldaten aan het Oostfront waren allen vrijwilligers.

[Reactie gewijzigd op donderdag 17 februari 2011 13:16]


Door Tweakers user TJakeis, donderdag 17 februari 2011 15:17

Mijn grootvader heeft mij nochtans verteld dat hij tijdens zijn tijd in het bezettingsleger in Duitsland (na de tweede wereldoorlog dus) altijd gecommandeerd werd door Franstalige officieren die geen Nederlands spraken. Hij vertelde regelmatig een verhaal over een kameraad van hem die tijdens het appel eens een officier aan het uitschelden was maar daar nooit voor gestraft is geweest. De officieren wisten immers totaal niet wat hij aan het zeggen was. For the record: mijn grootvader was absoluut geen Vlaamse nationalist.

Ik vind het dus toch aannemelijk dat een dertigtal jaar eerder de officieren ook Franstalig waren en geen Nederlands spraken. Anti-Vlaamse Beweging propaganda bestaat ook hoor.

Na een tijd zul je commando's wel begrijpen natuurlijk, zodat het al niet meer uitmaakt in welke taal ze gegeven worden (Frans, Swahili,...). Het zou denk ik ook niet praktisch zijn geweest om elk bevel twee maal te geven, één keer in het Nederlands en één keer in het Frans.

Door Tweakers user YellowOnline, donderdag 17 februari 2011 15:24

Dat de Franstalige officieren geen Nederlands spraken klopt wel, maar het verhaal dat tienduizenden soldaten op deze manier nietsvermoedend de dood ingestuurd werden is propaganda van de Vlaams-nationalisten om mensen voor de 'goeie zaak' te winnen. Het is zoals wel vaker aan de populistische zijde: een uitvergroting en dramatisering der feiten voor een maximum aan resultaat. In realiteit spraken de lagere officieren vaak wel beide talen. Het is dus niet dat zo er vele levens sneuvelden omwille van een communciatieprobleem zoals beweerd wordt. Dood gingen ze door een nationalistische oorlog en niet door de taal die ze spraken.

Door Tweakers user TJakeis, donderdag 17 februari 2011 15:37

Hier kan ik je wel in volgen. Soldaten de dood in jagen gebeurde ook aan de Duitse, Franse,... kant. Dit gebruiken om de Vlaamse zaak te promoten vind ik dan ook belachelijk.

Dat de lagere officieren wel beide talen spraken daar had ik nog niets over gehoord, maar het zou kunnen natuurlijk. Daar kan ik echter niets over zeggen.

Maar een goede post. Als je het doorhebt is het inderdaad niet al te moeilijk om de Belgische staatsstructuur te doorgronden. Er de logica van inzien is iets anders.

Door Tweakers user kestemodon, donderdag 17 februari 2011 23:24

Als er veel interesse is voor de Belgische geschiedenis rond de taalgroepen, staatshervormingen enz. kan ik mijn cursus uit het middelbaar wel eens posten...

Deze zijn wel geschreven in het duidelijkste handschrift dat er bestaat. En waarschijnlijk ook niet al te ordelijk. Als ik tijd zou vinden kan ik ze misschien digitaliseren

Ik woon namelijk in de rand en tijdens onze lessen is hier veel aandacht aanbesteed...

Liefst wel pm´en dat is het gemakkelijkst.

Door Tweakers user wibra, woensdag 16 maart 2011 13:25

yellow, doe eens ctrl+f op het woord "beweerd" in je tekst. dt-foutje.

Door Tweakers user YellowOnline, woensdag 16 maart 2011 13:29

wibra schreef op woensdag 16 maart 2011 @ 13:25:
yellow, doe eens ctrl+f op het woord "beweerd" in je tekst. dt-foutje.
Ik die een dt-fout maak :o Het is meteen verwijderd!

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Via deze link kun je inloggen als je al geregistreerd bent. Indien je nog geen account hebt kun je er hier één aanmaken.