Taboes in bed deel 0: Het vrouwelijke orgasme / The Female Orgasm nl

Door YellowOnline op zondag 30 januari 2011 20:09 - Reacties (14)
Categorie: Sex, Views: 13.798

DUTCH

Goed, ik heb een titel dat lezers aantrekt. Nu de inhoud.

Inleiding
Een nieuwe categorie in mijn blog: sex - uiteraard schrijf ik seks, maar mijn categorieën zijn nu eenmaal in het Engels. Telkens ik een nieuwe categorie aanmaak wil ik eerst en vooral min of meer legitimeren waarom ik een onderwerp kies; zo ook deze keer.

Een korte blik op de titels in de Huiskamer op GoT tonen dat er een (on)gezonde interesse is omtrent seksualiteit bij de Tweakers. Is dit verwonderlijk? Natuurlijk niet: er is ontzettend veel interesse voor seksualiteit in onze samenleving - te veel zelfs volgens sommige mensen. Over de vraag of we teveel met seks bezig zijn ga ik het niet (meteen) hebben aangezien dat een blogpost op zichzelf waard is en ik als eerste onderwerp wat anders in gedachten had.

Waarom dit onderwerp? Eerst en vooral heb ik zin om te schrijven. Mijn India-blog is afgelopen aangezien ik terug in de Lage Landen ben en over PoSh, SCOM en SCCM heb ik voorlopig niet veel te melden - ook al omdat ik er zoveel mee bezig ben dat ik na mijn uren graag over andere dingen leuter. Dit is met andere woorden - pun unintended - een vingeroefening.

Dit verklaart natuurlijk enkel mijn schrijven en niet het gekozen onderwerp. De redenen voor het onderwerp zijn divers: het is interessant, er valt veel over te zeggen en er is een overdaad aan slechte informatie over. Onder slechte informatie versta ik zowel ronduit foute informatie als informatie die té gesimplifieerd is, als aan slecht gekaderde informatie. Een van mijn grootste ergernissen (in deze materie) was het nieuws dat begin 2010 in verschillende media opgepikt werd dat de G-plek niet bestaat en in februari 2010 het bericht dat de G-plek ontdekt is. Een bocht van 180° (of zelfs 360°, vanuit een ander standpunt) in een maand tijd, faut le faire.

De reacties op mijn Indiablog waren zeer goed. Ik hoop dat vol te houden met dit onderwerp; iets dat ik snel zal merken aan de reacties. De risico's zijn natuurlijk groter: het is een onderwerp waar iedereen een mening over heeft en dat sneller haantjesgedrag opwekt dan pakweg een blogpost over haardrogers. Aan de andere kant heeft het een hoop meer discussiewaarde dan bijvoorbeeld mijn Indiablog.

Kortom: laat weten of het voor herhaling vatbaar is.

-------------------------
Waarom?
De directe aanleiding voor deze post is een discussie die ik deze week had over het waarom van het vrouwelijke orgasme. Zoals iedereen weet is een orgasme bij de man noodzakelijk om over te kunnen gaan tot bevruchting. Bij de vrouw daarentegen is dit niet noodzakelijk. Terzelfdertijd kan men eenvoudig vaststellen dat over het algemeen - er zijn uiteraard altijd individuele verschillen - een man ontzettend snel klaar kan komen (behoudens bewuste inhoudtechnieken 1 à 3 minuten) terwijl het bij een vrouw een stukje langer duurt (10 à 20 minuten) als ze er in slaagt om klaar te komen. Wat is de reden van deze verschillen en, bij uitbreiding, de reden voor het vrouwelijke orgasme? Om deze vra(a)g(en) te beantwoorden is het noodzakelijk om er een stukje antropologie bij te slepen.

Van aap tot mens
De verre voorouders van de moderne mens waren primaten die in de bomen leefden. Hoe zij hun seksualiteit beleefden kunnen we waarschijnlijk afleiden uit het seksuele gedrag van de moderne apen(1): zoals bij de meeste zoogdieren wordt het vrouwtje langs achter benaderd, bestijgt het mannetje haar en luttele seconden later is alles achter de rug en gaat het vrouwtje verder alsof er niet gebeurd is. Bij het vrouwtje - bij geen enkel vrouwelijk zoogdier behalve de mens - is er helemaal geen sprake van een orgasme of ook maar iets dat er van in de buurt komt. Dat wil niet zeggen dat (vrouwelijke) dieren geen plezier beleven aan seks(2), maar vergelijkbaar met de mens is het niet. Welke meerwaarde zou het ook bieden? Het vrouwtje is een beperkte tijd vruchtbaar en dient door zoveel mogelijk mannetjes bestegen te worden zodat ze haar kansen op zwangerschap maximaliseert. Een orgasme zorgt er voor dat seksuele energie verloren gaat en dat zou een ongewenst effect zijn als ze hitsig wil blijven.

Door omstandigheden zijn vijftien miljoen jaar geleden onze verre voorouders echter uit hun bomen moeten kruipen(3) en zich beginnen aanpassen aan een leven op de grond. Gedaan ook met de veiligheid van de boomtoppen: op de grond zijn primaten kwestbare dieren die geen partij vormen voor roofdieren. Gedurende miljoenen jaren ontwikkelde zich een aap die overleven kon op de begane grond: rechtoplopen, het ontwikkelen van voeten, een ander zicht, vlees eten in plaats van fruit en insecten, een groter hersenvolume en een fijnere motoriek. Vooral die laatste twee zijn belangrijk met betrekking tot de volgende stap: het hanteren van werktuigen. De post-factum logische volgende stap is het zelf maken van werktuigen - het Stenen Tijdperk is aangebroken. Er volgen een hoop hoogst interessante stappen die ik oversla wegens meer met cultuur te maken dan met seksualiteit, maar belangrijk is dat onze voorouders een transitie maakten van nomadische jager-verzamelaars naar sedentaire proto-boeren.

De evolutie van een leven in de bomen naar een leven op het land was moeilijk. Omdat onze voorouders niet konden concurreren met de carnivoren nog met de grazers hebben ze (we) het van onze intelligentie moeten hebben. Het sociale gedrag dat bij alle primaten bestaat werd versterkt, net zoals de communicatiemogelijkheden (denk aan taal); maar dat alles met één grote kost: hersenomvang. De mens heeft van alle dieren (niet enkel zoogdieren!) het relatief grootste brein. De enige manier om dat te bereiken vanuit een biologisch standpunt is zogeheten neotenie. Algemeen wordt dit woord vooral gebruikt in de zin dat men juveniele kenmerken behoudt als volwassene(4). In deze context gaat het er om dat de groei van een organisme - in se de mens of zijn voorouder - vertraagd wordt in verschillende opzichten zodat de hersenen meer tijd hebben om langer te groeien. Een groot deel van de energie van ons groeien kruipt hierin en de kost is meteen duidelijk: een pasgeboren mensenkind is wellicht het meest kwetsbare kind van alle diersoorten. Een pasgeboren veulen kan meteen lopen waar een pasgeboren kind er ongeveer een jaar voor nodig heeft. Maar kunnen stappen is niet genoeg om te overleven: een kind blijft kwetsbaar voor vele jaren na de geboorte, wat een vanzelfsprekende last op de ouders werpt.

Sorry voor deze korte geschiedenisles, maar dit is belangrijk in wat nu volgt. Er zijn maar weinig methodes om jarenlang voor het leven van nageslacht in te staan: onze voorouders vestigden zich uiteindelijk en werden een territoriaal dier(5). De combinatie van intelligentie, wapens en territorium kan een soort uitroeien - kijk maar in de krant op een willekeurige dag - dus conflictbeheersing begon plots een zeer belangrijke rol te spelen bij de mens. Een van de manieren om conflicten te beheersen was een overgang naar monogamie, omdat in dit systeem minder gefrustreerde mannetjes (en vrouwtjes) rondlopen dan in een polygaam systeem waar meestal vooral het alfa-mannetje polygaam is en de anderen op, euh, droog zaad blijven zitten. Om dit systeem haalbaar te maken is het evenwel noodzakelijk dat er zich een sterke emotionele band ontwikkelt tussen man en vrouw.

Enter the female orgasm.
De klitoris ontwikkelt zich uit hetzelfde weefsel als de penis bij de man en heeft derhalve het potentieel om orgasmes te verschaffen, al is dat op dit moment in de evolutie nog nergens voor nodig. Door de paarvorming die nu optreedt veranderen de zaken(6) en wordt een vrouwelijk orgasme interessant. De eerste reden is bandvorming tussen man en vrouw. Zoals gezegd is deze band noodzakelijk opdat een monogame relatie mogelijk zou zijn. Door het orgasme van de vrouw gaat zij gehecht zijn aan de man in kwestie en niet, zoals de primaat, meteen op zoek naar een andere. Deze emotionele betrokkenheid van harentwege werkt versterkend op de betrokkenheid van de man en tempert aldus ook zijn veroveringsdrang ten aanzien van andere vrouwen. Door het orgasme zijn beiden ook hun seksuele energie kwijt waardoor, althans tijdelijk, er geen nood is aan een andere sekspartner.

De twee andere hypothesen zijn van een meer fysieke aard. Een er van, waartegen heel wat kritiek bestaat, is dat de vrouw door het orgasme niet enkel stil blijft liggen wegens verzadiging maar ook dat door deze horizontale positie het zaad niet naar buiten kan lopen en aldus de kans op succesvolle bevruchting groter is dan wanneer ze recht zou staan na het copuleren en elders heen lopen. Ja, de zwaartekracht kan ook een rol spelen in deze dingen.

Een recentere denkpiste is dat door de contracties van de baarmoederwand het sperma als het ware naar binnen gezogen wordt, wat opnieuw de kans op zwangerschap vergroot. Een toevoeging aan deze theorie is dat een man die er in slaagt een vrouw te doen klaarkomen op deze manier een grotere kans heeft dat specifiek hij haar zou bevruchten - met andere woorden: er is niet enkel een bevruchtingsvoordeel voor de vrouw in het vrouwelijk orgasme maar ook een bevruchtingsvoordeel voor de man. Een win-win situatie, kortom.

Onderzoek in de marge van deze stellingen lijkt in de richting te wijzen dat vrouwen gemakkelijker klaarkomen wanneer ze ovuleren, iets dat inderdaad het belang van het vrouwelijke orgasme inzake vruchtbaarheid zou bevestiging.

Zijn voorgaande drie redenen voor het vrouwelijke orgasme de definitieve lijst? Natuurlijk niet. Ten eerste zijn het moeilijk te testen hypothesen, al is er wel een behoorlijke consensus rondom. Ten tweede vinden we misschien nog betere redenen in de toekomst. Het dient gezegd te worden dat het wetenschappelijk onderzoek naar de mannelijke seksualiteit nagenoeg zo oud is als de wetenschappen zelf, maar dat onderzoek naar de vrouwelijke seksualiteit uit de 20e eeuw stamt. Behoudens enkele uitzonderingen (oa. Freud) is het meeste onderzoek van na de Tweede Wereldoorlog. Een illustratieve anekdote uit het Victoriaanse Engeland is dat, toen men homoseksualiteit verbood(7), iemand opmerkte tegen de koningin dat de wet enkel voor mannen van toepassing was, waarop Victoria antwoordde "Natuurlijk. Vrouwen hebben immers geen seksualiteit." Men spreekt niet voor niets over Victoriaanse preutsheid natuurlijk.

Hoe zit het tenslotte met het verschil in benodigde tijd om een orgasme te bereiken tussen mannen en vrouwen? De meest voor de hand liggende verklaring is dat het vrouwelijke orgasme nog steeds niet absoluut noodzakelijk is hoewel het wel een evolutionaire meerwaarde biedt. Daarnaast is het weefsel in kwestie niet even lang geëvolueerd richting orgasmes als hetzelfde weefsel dat bij de man is. Een laatste, controversiëlere theorie, is dat een hogere klaarkomdrempel voor de vrouw er voor zou zorgen dat betere mannen - die haar laten klaarkomen - hogere bevruchtingskansen krijgen. Dezelfde reden, kortom, als bovenaan aangehaald om een orgasme te krijgen tout court.

En dan ook...
Als uitsmijter tenslotte een anticipatie op de opmerking dat alles hier rond een klitoriaal orgasme draait. Het aantal bewijzen van vrouwen die door andere dan klitoriale stimulatie klaarkomen is ontzettend beperkt. In nagenoeg elk geval van zogenaamd vaginaal klaarkomen is het eigenlijk door stimulatie van de klitoris door de schaamstreek van de man. Vaginaal klaarkomen zou, als men naar het weefsel kijkt, even zeldzaam moeten zijn als pakweg klaarkomen door stimulatie van een oorlel. Het is mogelijk doch uitzonderlijk.(8) Toch denken veel vrouwen en, vooral, mannen dat een vaginaal orgasme de normaalste zaak van de wereld is, wat een hoop vrouwen zich doet afvragen of er iets mis is met hen omdat het bij hen niet lukt. Het is echt zoals bij de man: een hoop dingen kunnen opwindend, héél opwindend zelfs, zijn; maar om klaar te komen is er maar één plek die, vanuit een puur biologisch standpunt, een rol speelt. De klitoris.

Voetnoten
(1) De huidige primaten zijn ook niet dezelfde als duizenden jaren geleden: ook zij zijn immers geëvolueerd in al die tijd.
(2) Een zeer gecontesteerd onderwerp trouwens.
(3) Waarschijnlijk door een voedseltekort dat op zijn beurt waarschijnlijk door klimaatsverandering plaats vond. Het woord waarschijnlijk is een belangrijke nuance in al wat men zegt over een tijd zo ver in het verleden.
(4) In de hondenfokkerij weet men hier alles van: in de meeste gevallen, behoudens waakhonden, fokt men in functie van jeugdige kenmerken zoals speelsheid en grote ogen.
(5) Een ander belangrijk gevolg van deze evolutie was de rolverdeling tussen mannen en vrouwen, maar dat heeft in deze post maar een secundair belang en een discussie daaromtrent past beter in een volledige post over gender.
(6) In werkelijkheid volgen deze evoluties van omgeving en lichaam natuurlijk niet op elkaar zoals het lijkt in mijn tekst, maar gebeuren ze ongeveer parallel.
(7) Voor de liefhebbers van Oscar Wilde: het is op basis van deze wet dat hij gevangen gezet werd en later verbannen naar Parijs waar hij is gestorven en begraven.
(8) Echt waar, er zijn enkele gevallen hiervan bekend en het belang van oorlellen in de menselijke seksualiteit is een interessant onderwerp op zich aangezien we de enige dieren zijn die het hebben. Zelfs over het puntje van onze neus kan een gelijkaardige discussie opgezet worden.

-------------------------

Om dit artikel af te sluiten dien ik natuurlijk de drie belangrijkste informatiebronnen te vermelden: het baanbrekende werk van Alfred Kinsey en William Masters en Virginia Johnson; en wie ooit The Naked Ape las weet hoe schatplichtig ik ben aan Desmond Morris. Als er toekomstige posts over dit onderwerp komen zal mijn informatie nog steeds voor een groot deel door hen beïnvloed zijn.

############################################################

ENGLISH

Why?
The immediate cause for this post is a discussion I had earlier this week about the 'why' of the female orgasm. It is a known fact that a male orgasm is necessary for impregnation. For women, on the other hand, this is not a necessity. At the same time one can easily find that men on the whole - there are always individual differences of course - can reach an orgasm astonishingly fast (save conscious restraining techniques, 1-3 minutes) while for women it usually takes a bit longer (10-20 minutes) to achieve, if they do, an orgasm. What are the reasons for these differences and, more generally, the reason for the female orgasm? To answer these questions it is necessary to involve some anthropology.

From ape tot human
The ancestors of the modern human were primates who lived in trees. How they experienced their sexuality can probably be derived from the sexual behaviour of modern apes(1): like with most mammals, the female is approached form behind, the male mounts her, and only a mere seconds later everything's been done and the female gets on with her business as if nothing really happened. In the female - no female mammals except for humans - there is no orgasmic event or even not anything even closely resembling it. This does not mean that (female) animals do not enjoy sex(2), but it cannot be compared with human sexuality. What would, from an evolutionary point of view, be the added value? The female is fertile for only a limited time and needs to be mounted by as much males as possible to maximize her odds on pregnancy. An orgasm would mean a loss of sexual energy and that would be an unwanted effect if she needs to stay in heat.

Due to circumstances our ancestors had to move about fifteen million years ago out of trees (3) and adapt to a life on the ground. No more the safety of the tree tops: down on the ground primates are very vulnerable beings that are no match for predators. During millions of years, they had to evolve to an ape that could survive in the savanna: walk straight, develop feet, a different eyesight, eating meat in stead of insects and fruits, a greater brain volume and a more subtle locomotion. mainly the latter two are important concerning the next step: operating tools. The post-factum logically next step is creating tools - the dawn of the Stone Age. There are a lot more steps in our cultural evolution, but they are not important in this article about sexuality; what matters for us is that our ancestors made a transition from nomadic hunter-gatherers to sedentary proto-farmers.

The evolution from life in the trees to a life on land was difficult. Because our ancestors could not compete with carnivores and grazers they had to gamble on their (our) intelligence. The existing social structure from primates was enforced, just like means of communication (think about language); but at one great cost: brain size. Humans have the biggest brains of all animals (not only mammals!) in proportion to their body size. The only way to achieve this feat biologically is so-called neoteny. usually this word is used in the meaning of beings keeping juvenile characteristics as an adult(4), but in this context it is about the development of the organism - ie. a human - being slowed down in different ways as to give the brains more time to develop. A lot of our energy goes to this process and its cost is clear: of all animal newborns, humans are probably the most vulnerable ones. While a newborn foal can stand up and walk within minutes, a newborn human needs about one year - and being able to walk is far from enough to survive: a child will remain vulnerable for many years after birth, what obviously means a great burden on the parents.

Sorry for this short lesson on history, but it is important it what will follow now. There are only few ways to take care of offspring for years: our ancestors settled and became a territorial animal(5). The combination of intelligence, weapons and territory can exterminate a whole species - just take a look at the newspaper on any random day - so conflict management became very important. One of the ways to achieve this was through a transition to monogamy, because in this system there are less frustrated males (and females) than in a polygamous system where polygamy is usually only for the alpha-male and the others have nothing at all. For monogamy to work, however, it was necessary to develop strong emotional bonds between males and females.

Enter the female orgasm.
The clitoris develops from the same tissue as the man's penis and has consequently the potential to provide an orgasm; even though at this moment in evolution there is no need for it yet. Because of the pairing happening now, the situation changes(6) and the orgasm is becoming an interesting feature for females. The first reason is pair-bonding between man and woman. Earlier I said that such a bond is a necessity lest a monogamous relationship would be possible. Because of the female orgasm, she will be emotionally attached to the man and not, like the primate, get on with things as if nothing really happened. This emotional involvement from her also reinforces the involvement of the man and thus inhibits his need to conquer other women. Because of the orgasm, both have also lost their sexual energy because of which they feel, at least temporary, less the need for another sexual partner.

The two other hypothesis are of a more physical nature. One very criticized hypothesis is that the woman will remain immobile for a while because of satisfaction. In this(usually) horizontal position the sperm will stay inside of her and thus the odds of a successful insemination are greater as opposed to getting up immediately and going elsewhere, with the risk of the seed trickling out of her. Yes, gravity can also play a role in these things.

A recent reasoning is that because of the contraction during orgasm the sperm is sort of sucked inside, which again increases the odds of successful insemination. An addition to this theory is that a man who manages to make a woman orgasm has better odds that he specifically is going to impregnate her - in other words: there is not only an insemination advantage for her but also for him in the female orgasm. To put it briefly: a win-win situation.

Research in the margin of these propositions seem to point out that women reach an orgasm more easily during ovulation; something that would indeed confirm the importance of the female orgasm for insemination.

Are the three previous reasons the definitive list? Of course not. Firstly theses are difficult to test, even though there is quite some consensus about them. Secondly we might find other, better, reasons in the future. It should be said that scientific research to male sexuality is about as old as science; while research to female sexuality is mostly a 20th century thing. Apart from a few exceptions (eg. Freud), most research even dates from after the Second World War. An illustrative anecdote from Victorian England is the Queen's reaction when someone asked, after making homosexuality illegal(7), why the law only aimed at men: "Of course, for women have no sexuality." There is a reason we use the adjective "Victorian".

So how about the the difference in time needed to reach an orgasm between the sexes? The most obvious explanantion is that the female orgasm still isn't necessairy for insemination to take place, even though it has an evolutionary advantage. Besides, the tissue involved did not evolve towards orgasms for the same time as its male equivalent. Finally, there is a controversial theory that a higher orgasmic threshold in women would favour better men - who make her reach an orgasm - their chances of impregnating the woman. In short, the same reason as mentioned earlier to get an orgasm anyhow.

Also...
One last thing: an anticipation on the remark that this whole text was about a clitoral orgasm. The amount of proof that women achieve an orgasm through other than clitoral stimulation is astonishingly limited. In pretty much every case of so-called vaginal orgasm, the orgasm was achieved by stimulation of the clitoris by the man's genital area. Vaginal orgasms should be, if one looks at the tissues, about as common as reaching an orgasm from ear lobe stimulation: it is possible, but very rare(8) Even so, a lot of women and, mostly, men seem to think a vaginal orgasm is the most common thing there is; which makes a lot of women wonder if there is anything wrong with them, because they don't manage to do it. It is really the same in women as it is in men: a lot of things can be exciting, really exciting even, but in the end there is only one thing that matters to achieve an orgasm from a biological point of view. The clitoris.

Footnotes
(1) The contemporary primates are also no longer the same as their ancestors: they have also evolved during thousands of years.
(2) A very contested subject by the way.
(3) Probably because of food shortage that was caused, in its turn, probably by climate change. The word 'probably' is very important nuance in about anything you say that happened such a long time ago.
(4) Breeding kennels know all about this: in most cases, except for guarding dogs, they breed specifically for juvenile characteristics like playfulness and big eyes.
(5) Another important consequence of this evolution was the division of roles between men and women, but this has only a secondary importance in this post and would better fit in a post dedicated to gender.
(6) In reality these evolutions of environment and body do not follow each other as logically as they do in my text - they develop slowly and simultaneously.
(7) For fans of Oscar Wilde: it is on the basis of this law that he was imprisoned and later exiled to Paris where he died and was buried.
(8) Seriously, there are records of this in medical history. Also, the importance of earlobes in human sexuality is a very interesting subject because we are the only animals who have them too. About the tip of our nose, another such dicussion can be held.


-------------------------


Acknowledgments
In closing I have to mention the three most important sources of information I had of course: the pioneering work of Alfred Kinsey and William Masters and Virginia Johnson; and whoever read The Naked Ape knows how much I owe to Desmond Morris. Future posts about this subject will always be influenced by these authors.

Volgende: De Belgische staatsstructuur voor beginners 02-'11 De Belgische staatsstructuur voor beginners
Volgende: Epiloog - de vids, de pics en meer... 01-'11 Epiloog - de vids, de pics en meer...

Reacties


Door Tweakers user ElektroNeko, zondag 30 januari 2011 22:55

Wat krijgen we nou ineens? Seks op Tweakers?

Door Tweakers user YellowOnline, zondag 30 januari 2011 22:59

SuperSweet schreef op zondag 30 januari 2011 @ 22:55:
Wat krijgen we nou ineens? Seks op Tweakers?
Jij hebt geen HK access waarschijnlijk :+ Maar op TweakBlogs moet het toch niet altijd over computers gaan?

Door Tweakers user i-chat, zondag 30 januari 2011 23:37

YellowOnline schreef op zondag 30 januari 2011 @ 22:59:
[...]


Jij hebt geen HK access waarschijnlijk :+ Maar op TweakBlogs moet het toch niet altijd over computers gaan?
lol niet iedere tweakert is actief op het forum, aangezien karma hier @ tnet wel als redelijk gangbare maatstaf gebruikt wordt (en hk-toegang op een karma-equivelent berust), kan ik met een listing ergens rond de 180 - (dus redelijk actief op tnet), vast stellen dat het goed mogelijk is dat ik minder forum posts heb dan de #1000 op diezelfde lijst. en dat er kansen zijn dat ik over 10 jaar nog steeds geen HK toegang ga krijgen. - dat ik er wel eens wat over gelezen heb (oa van wiethoofd), maakt me overigens erg gedesinteresseert (maar dat terzijde)

on topic: een post over seks (en dan gelijk deze post) vind ik erg gewaagd maar ook bijzonder geslaagd, Ik had me dit al eens afgevraagd en direct verworpen als zijnde (niet boeiend genoeg om er aandacht aan te besteden en te spitten door al die (wat jij omschrijft als) misinformatie.

al met al: leuk geschreven ben benieuwd naar je volgende post ;)

Door Tweakers user Wiethoofd, zondag 30 januari 2011 23:49

Blog leest lekker weg, moar plz. Tweakers en seks in theorie gaan prima samen, dus voer voor meer posts.

Ik zou met 1 ([sup]1[/sup] dus) gewerkt hebben voor voetnoten ipv vele sterretjes ;)

[Reactie gewijzigd op zondag 30 januari 2011 23:51]


Door Tweakers user YellowOnline, zondag 30 januari 2011 23:52

Wiethoofd schreef op zondag 30 januari 2011 @ 23:49:
Blog leest lekker weg, moar plz. Tweakers en seks in theorie gaan prima samen, dus voer voor meer posts.
Al gedaan intussen :)

Door Tweakers user Gamebuster, zondag 30 januari 2011 23:57

SuperSweet schreef op zondag 30 januari 2011 @ 22:55:
Wat krijgen we nou ineens? Seks op Tweakers?
Tweakers hebben ook hormonen :9

Ook maximale prestaties in bed behalen is natuurlijk onderdeel van tweaken.

Door Tweakers user Adion, maandag 31 januari 2011 00:34

Interessante blog!
Nog een kleine opmerking over de voetnoten, misschien is het handiger om deze onder de betreffende paragraaf te zetten, ipv helemaal onderaan waar het moeilijker is om weer verder te lezen.

Door Tweakers user Dooievriend, maandag 31 januari 2011 00:44

Lol. Yellow heeft lef. En kan schrijven. Maar z'n voetnoot (3) is (6) in de tekst. Jaja, ik was bij de les :D

Door Tweakers user Spetsnaz, maandag 31 januari 2011 00:46

Wiethoofd schreef op zondag 30 januari 2011 @ 23:49:
Blog leest lekker weg, moar plz. Tweakers en seks in theorie gaan prima samen, dus voer voor meer posts.

Ik zou met 1 ([sup]1[/sup] dus) gewerkt hebben voor voetnoten ipv vele sterretjes ;)
In theorie wel ja, in de praktijk wat minder. :+

Door Tweakers user YellowOnline, maandag 31 januari 2011 08:25

Dooievriend schreef op maandag 31 januari 2011 @ 00:44:
Lol. Yellow heeft lef. En kan schrijven. Maar z'n voetnoot (3) is (6) in de tekst. Jaja, ik was bij de les :D
Oeps, ik heb me mistypt bij het wijzigen van sterretjes in nummertjes. Gecorrigeerd!

Door Tweakers user Hennie-M, maandag 31 januari 2011 21:53

Volgende keer moar over SCCM plz :p

Doelgerichte en efficiente verhalen wil ik lezen! How to's, met video! ;)

Door Tweakers user YellowOnline, maandag 31 januari 2011 21:57

Hennie-M schreef op maandag 31 januari 2011 @ 21:53:
Volgende keer moar over SCCM plz :p

Doelgerichte en efficiente verhalen wil ik lezen! How to's, met video! ;)
Dan loop ik een ban op vrees ik ;)

Door Tweakers user Vaal, dinsdag 15 februari 2011 09:24

Het is "clitoris", en verder doet deze blog mij een beetje aan "The Big Bang Theory" denken, die systematische aanpak ;)

Door Tweakers user YellowOnline, dinsdag 15 februari 2011 20:38

Vaal schreef op dinsdag 15 februari 2011 @ 09:24:
Het is "clitoris", en verder doet deze blog mij een beetje aan "The Big Bang Theory" denken, die systematische aanpak ;)
Sorry, mijn spelling is in sommige opzichten in de jaren 80 blijven hangen :+

Nooit The Big Bang Theory gezien (ik houd niet van televisie), maar sowieso: als je iets niet-anekdotisch wil schrijven kom je bijna automatisch in een systematische structuur terecht.

[Reactie gewijzigd op dinsdag 15 februari 2011 20:38]


Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Via deze link kun je inloggen als je al geregistreerd bent. Indien je nog geen account hebt kun je er hier één aanmaken.