Microsoft OneDrive does not run

By YellowOnline on Sunday 29 July 2018 21:26 - Comments (5)
Category: Windows, Views: 2.592

Onedrive does not run. It does not show up in the system tray nor in task manager. Reinstalling does not help and neither does deleting every single related file.

Check if the following registry key is present and set to 0. If set to 1: there's your problem. Just change the value and it should work right away, without reboot.

https://i.imgur.com/GgksM3a.png

Or run the following Powershell command in an elevated shell:

PowerShell:
1
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive' -Name DisableFileSyncNGSC -Value 0If the key doesn't exist it is equal to 0 in practice.

Volgende: "Add Calendar" greyed out in OWA 2010 22-11 "Add Calendar" greyed out in OWA 2010
Volgende: Installing the VMware vSphere Client 4.1 on Windows 10 05-04 Installing the VMware vSphere Client 4.1 on Windows 10

Comments


By Tweakers user Meneerik, Monday 30 July 2018 08:20

Komt vermoedelijk doordat je een decrapify script voor win 10 gedraaid hebt welke deze key automatisch aanpast.

By Tweakers user YellowOnline, Monday 30 July 2018 18:58

Meneerik wrote on Monday 30 July 2018 @ 08:20:
Komt vermoedelijk doordat je een decrapify script voor win 10 gedraaid hebt welke deze key automatisch aanpast.
In mijn geval niet daar ik zulke programma's niet gebruik. Ik tweak liever zelf mijn OS :) Maar wat het dan wel veroorzaakt heeft weet ik niet. Het was een fresh install met enkel een hoop standaardprogramma's zoals Office - dat natuurlijk ook een OneDrive heeft.

By Tweakers user Ryan_, Thursday 2 August 2018 10:24

OneDrive automatisch starten wanneer ik me aanmeld bij Windows aanvinken zou ook moeten volstaan.

By Tweakers user 119961, Thursday 2 August 2018 14:32

Aangezien ik alleen decrapify oplossingen voor windwos 10 heb.
Mocht je er nog vanaf willen(de un-installer via windows laat ondrive troep in de Explorer Side Panel achter)


@echo off
cls

set x86="%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup.exe"
set x64="%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"

echo Closing OneDrive process.
echo.
taskkill /f /im OneDrive.exe > NUL 2>&1
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1

echo Uninstalling OneDrive.
echo.
if exist %x64% (
%x64% /uninstall
) else (
%x86% /uninstall
)
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1

echo Removing OneDrive leftovers.
echo.
rd "%USERPROFILE%\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1

echo Removeing OneDrive from the Explorer Side Panel.
echo.
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1

pause

[Comment edited on Thursday 2 August 2018 14:34]


By Tweakers user LOTG, Sunday 5 August 2018 21:10

Ik had het zelfde probleem. Ik kwam van preview versies af dus misschien ligt het daar aan.

Maar dit is meer iets voor het forum en niet voor een blog lijkt mij.

In order to comment on this post you need to be logged in. Use this link to log in when you are already a registered user. If you don't have an account you can create one here.